Vừa qua, trường Tiểu học Lý Thái Tổ đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm thảo luận, thông qua các báo cáo hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn; quyết định phương ...