Thứ tư, 17/01/2018 - 06:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Hòa Đông 3
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0982 874100
  • Email:
   nguyenvanb.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0986797300
  • Email:
   nguyenvanb.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: